De Grutto

Wij staan op!

Het gaat niet goed met de Grutto. Het is code rood! Deze prachtige vogel verdient onze support. Vandaar deze fanatieke steun vanuit Grutto Design. Met de Red Alert fietssok vragen wij al aandacht voor de Grutto populatie, maar dit is voor ons nog niet voldoende. Grutto Design doneert ieder jaar 1% van de totale webshop omzet ten goede van de Grutto. Verder komt er in 2021 een casual sok waarvan de volledige opbrengst wordt ingezet voor het behouden van de Grutto.

De Grutto

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland. In 2016 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel. (Bron: Vogelbescherming Nederland)

Het gaat slecht met de aantallen grutto. Ze nemen sinds 1990 met zo'n 5% per jaar af.

Met de grutto gaat het steeds slechter. De voornaamste oorzaak daarvan is de intensieve melkveehouderij. Bloemen en kruiden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen. (Bron: Vogelbescherming Nederland)

grutto, grutto design, godwit, lowflightspirit