De Grutto

Een heerlijk filmpje over de Koning van de Weide, de ambassadeur van de Nederlandse Polder en de drager van ons logo. Hier kan je 3 minuten lang genieten van deze prachtige vogel. Of pak je fiets, sprint naar de polder en zoek de Grutto voor jezelf.

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. In 2016 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel. (Bron: Vogelbescherming Nederland)

Het gaat slecht met de aantallen grutto. Ze nemen sinds 1990 met zo'n 5% per jaar af.

Met de grutto gaat het steeds slechter. De voornaamste oorzaak daarvan is de intensieve melkveehouderij. Bloemen en kruiden hebben plaatsgemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras als voedsel voor koeien, met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen. (Bron: Vogelbescherming Nederland)