SAVE THE GRUTTO 2023 (Het Groninger Landschap)

  • Aanbieding
  • Normale prijs €10,00
Inclusief belasting.


Groninger-sok voor dagelijks gebruik

Ben jij net als wij begaan met het welzijn van de grutto en andere weidevogelsoorten? De volledige opbrengst van deze sok wordt gedoneerd aan Het Groninger Landschap voor bescherming van grutto’s en hun soortgenoten.

Met deze opvallende sok laat jij aan je omgeving zien begaan te zijn met de grutto. Want samen kunnen we deze bedreigde prachtvogel een toekomst bieden. 

Het Groninger Landschap zet zich sinds 1936 in voor het beschermen van natuur, landschap en erfgoed in de provincie Groningen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Weidevogels in Groningen

Grutto’s staan al jaren onder gigantische druk. Sinds 1970 is de wereldwijde populatie van de grutto met 75 procent afgenomen. Het aantal jongen dat uitvliegt is niet genoeg om de oude vogels te vervangen. Dat is in provincie Groningen niet anders.

Het Groninger Landschap zet zich in voor de bescherming van grutto’s en andere weidevogels in Groningen. Hoe doet ze dat?

  • Opkomen voor de bescherming van weidevogelgebieden in de politiek. Een mooi voorbeeld is de petitie Geef de grutto een toekomst in Polder De Oude Held in samenwerking met andere natuurorganisaties.
  • Het Groninger Landschap werkt nauw met boerencollectieven en pachters die natuurinclusief boeren en behoud van weidevogels op het boerenland als speerpunt hebben.
  • Uitbreiden van weidevogelgebieden door nieuwe percelen aan te kopen.
  • Bijdragen aan onderzoek middels monitoren van de grutto’s en het broedsucces.
  • Weidevogelgebieden optimaliseren door zorg te dragen voor voldoende voedsel, veiligheid en rust.

Voor meer informatie over Het Groninger Landschap en hun werk voor het behoud van de grutto kan je vinden op de website van het Groninger Landschap

Donatie Grutto Design
Grutto Design heeft 1% van de totale jaaromzet van 2022 aan Het Groninger Landschap gedoneerd. Daarbovenop schenkt Grutto Design ook de gehele winst van de verkoop van deze speciale Groninger-sok. De donaties van Grutto Design komen geheel ten goede van de bescherming van grutto’s in Groningen. Dankzij Grutto Design kan Het Groninger Landschap het weidevogelgebied Reitdiep verder optimaliseren en het voedselaanbod voor zowel jonge als volwassen grutto’s verbeteren. Dit wordt gedaan door het vernatten van weidevogelpercelen met een waterpomp op zonnecollectoren.

Materiaal

  • Katoen: 80%
  • Polypropyleen: 15%
  • Elastaan: 5%

Behandeling